Meer informatie:


Wat staat u te wachten?

 

De begroting 2014 gaat uit van gedeeltelijke afbouw van de verzorgingsstaat en overgang naar de participatiesamenleving.

  • van bijdragen aan de studie van kinderen in de vorm van giften naar meer studiefinanciering en opbouw van een studieschuld. Zie www.studiefinancieringsbubbel.nl.
  • van financiële ondersteuning na ontslag naar meer zelfredzaamheid in een moeilijke arbeidsmarkt met zeer weinig kansen voor 50+ met uitzondering van enkele disciplines.
  • Van (deels) aflossingvrije hypotheken naar annuïteitenhypotheken met dalende hypotheekrenteaftrek. Zie www.hypotheekfuik.nl
  • van intensieve opvang van zorgbehoevenden naar financieel eigen buffers opbouwen en steun van vrienden, buren en charitas
  • van een degelijke pensioenvoorziening met gegarandeerd eindbedrag naar een onzeker kapitaal voor een nog onzekerder maandpensioen.

 © 2012 Financiële Vraag B.V.. Alle rechten voorbehouden. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.