Meer informatie:


Oplossingen

Voor sommigen is er vaak geen aanleiding om actie te nemen. De politiek, onderbouwd met de cijfers van het CPB, brengt de boodschap dat groepen mensen financieel niet of beperkt financieel nadeel ondervinden van nieuwe begrotingen en bezuinigingen.

Veel individuen voelen echter vaak een financiële lastenverzwaring. En nog meer mensen lopen risico op een toekomstig financieel nadeel. Dat geldt voor studenten, ouders met kinderen, het werkend deel van de bevolking, woningbezitters, zorgbehoevenden, ouderen en meer.

Actie is wenselijk op individueel niveau. Oplossingen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie. Daarom begint elk goed gesprek met de inventarisatie en de begroting. Voor kostenbesparing is het zinvol daaraan maximaal zelf bij te dragen.

Oplossingen zijn ook afhankelijk van de noodzaak van de te bereiken doelstellingen. Gaat het om essentiële levensvoorwaarden of verrijkende maar niet noodzakelijke uitgaven. Daarnaast is het creatief vermogen van u en eventueel uw gesprekspartner essentieel.

Kies ervoor assertief de diensten en producten af te nemen die goed zijn en weinig kosten. Zie www.minderuitgaven.nl. Ga zonodig te rade bij de klankbordspecialist.

 

 © 2012 Financiële Vraag B.V.. Alle rechten voorbehouden. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.