Meer informatie:


Wat heeft u aan een gesprek?

Klankbordspecialist: P. Gevers Deynoot. info@definancielesite.nl

Informatiedocument

In dit document is beschreven wat een financieel klankbordgesprek met een Klankbordspecialist inhoudt. Welke diensten geleverd worden en welke vergoeding in rekening gebracht wordt.

 

Achtergrond

De economie is slecht. Dat is nadelig voor de overheidsfinanciën. Daarom neemt de (lagere) overheid maatregelen om de inkomsten te vergroten. Ook financiële dienstverleners vergroten marges en verhogen kosten. Dit gaat ten koste van uw inkomsten of het verhoogt uw kosten. Reden om uw huidige financiële situatie te analyseren en uw wensen en de haalbaarheid vast te stellen. Essentieel is een risicoinventarisatie, het vaststellen van de wenselijkheid of noodzaak om risico’s af te dekken en financiële optimalisatie. Dit kunt u alleen doen, met een vriend of een adviseur, met een bemiddelaar of andere deskundige. Dat kan ook met een Klankbordspecialist in een klankbordgesprek.

 

Wat is een klankbordgesprek?

En klankbordgesprek bestaat uit een inventarisatiegesprek van maximaal een uur om vast te stellen of personen en vaardigheden matchen. Bij onderlinge overeenstemming, gevolgd door vervolggesprekken voor het vinden van een oplossing. Daarbij worden gebeurtenissen/ wensen en situaties in het leven besproken, voorzover financieel van belang. Essentieel daarbij is onderling vertrouwen en het vaststellen van uw wensen en doelstellingen binnen het kader van uw financiële beperkingen. Uitgangspunt is de levensfasebenadering. Daarbij is het leven financieel in levensfases ingedeeld. Zie www.definancielesite.nl.  

 

Welke dienst mag u verwachten?

 1. Inventarisatie van de huidige situatie
 2. Inzicht  in de haalbaarheid van uw doelstellingen en vaststelling van de risico’s
 3. Second opinion. Analyse van eerder verstrekte adviezen en offertes
 4. Heldere informatieoverdracht over de wettelijke regelingen. Ondersteuning vindt plaats via www.definancielesite.nl en het e-book ‘Uw Financiële Routeplanner’
 5. Vaststelling van mogelijke alternatieven (out of the box) op creatieve basis
 6. Verschaffen van oplossingen voor lagere kosten of hogere inkomsten
 7. Begeleiding van consumententrajecten voor het verkrijgen van recht via klachtenprocedures, bijvoorbeeld Kifid procedure
 8. Ondersteuning voor het verkrijgen van zakelijke of privé financieringen
 9. Ondersteuning op het gebied van relatievergroting, marketing en communicatie
 10. Verschaffen van introducties en aanbevelingen bij belangrijke marktspelers
 11. Verschaffen van internet/ social media instrumenten
 12. Bieden van een klankbord: objectief, onafhankelijk en productoverstijgend.

 

Welke dienst mag u niet verwachten

 • Verstrekken van specifieke beleggingsadviezen
 • Opmaak van de belastingaangifte of jaarrekening
 • Aanbeveling van productleveranciers. Om de onafhankelijkheid te bewaren wordt niet gekozen voor een specifieke financiële dienstverlener maar wordt verwezen naar vergelijkingsites die relevant, onafhankelijk, objectief en marktomvattend zijn. De Klankbordspecialist heeft geen verplichtingen naar financiële aanbieders.

 

Werkwijze

Na het eerste klankbordgesprek wordt vastgesteld om wel of niet door te gaan op voorwaarde van een prijsafspraak. Binnen 14 dagen wordt een voorstel gemaakt voor begeleiding met indicatieve kwantificering van het aantal benodigde uren. De opbouw bestaat uit inventarisatie en afstemming, analyse, informatieverstrekking, plan van aanpak, oplossing en uitvoering. Informatie moet voldoen aan AFM criteria: feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend. Daarnaast duidelijk, evenwichtig en vindbaar.

 

Vergoeding (exclusief BTW)

Voor het eerste klankbordgesprek worden geen uurkosten in rekening gebracht. Alleen buiten de Randstad worden reiskosten (€ 0,19 per kilometer) in rekening gebracht.

Voor vervolggesprekken wordt afgerekend op urendeclaratie. De keuze voor resultaatsprojecten ( zoals financiering, Kifid procedure e.d.) is:

 1. € 100 per uur of
 2. gedeeltelijk ‘no cure no pay’. € 30 per uur basisvergoeding verhoogd met 20 % van de besparing of inkomensverhoging in vergelijking met de bestaande situatie met een maximum van € 150 per uur.

Voor inspanningsprojecten, zoals doorlopende administratieve begeleiding, wordt € 50 per uur gerekend.

 

Nazorg

Op verzoek, vindt op reguliere basis een gesprek plaats over verstrekte voorstellen.

 

Let op: bovenstaand document is informatief en geen dienstverleningsdocument volgens artikel 149 b Bgfo.

 

 

 

 

 


© 2012 Financiële Vraag B.V.. Alle rechten voorbehouden. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.